• برج آسمان فکوری
  • برج آسمان فیروزه ای

برج آسمان فکوری

پروژه آسمان فکوری شامل 15 طبقه می باشد که در دو طبقه منفی ، طبقه همکف و دوازده طبقه بالای همکف می باشد ، که طبق جدول قیمت ها و شرایط پرداختی که در ذیل ارائه شده است پیش فروش می گردد:

نام طبقات      قیمت هر متر مربع              نام طبقات      قیمت هر متر مربع
طبقه اول      4.400.000                   طبقه هشتم      5.450.000
طبقه  دوم     4.550.000                   طبقه نهم        5.600.000
طبقه  سوم    4.700.000                   طبقه دهم        5.750.000
طبقه چهارم   4.850.000                   طبقه یازدهم    6.500.000
طبقه پنجم     5.000.000                   طبقه دوازدهم   7.000.000 
طبقه ششم     5.150.000                 
طبقه هفتم     5.300.000 

شرایط پرداخت : 
28 درصد نقد
50 درصد اقساط 28 ماهه
15 درصد زمان تحویل
7 درصد در هنگام تنظیم سند 

برج آسمان فیروزه ای

پروژه آسمان حسابی شامل 12 طبقه می باشد . طبقه اول الی دهم شامل واحد های مسکونی متراژ واحد های طبقه اول تا هشتم - 102.5 ، 113 ،111.5 متر مربع
متراژ واحد ها طبقه نهم ودهم 156 و 170 متر مربع
 
، طبقه همکف شامل :  لابی مجلل -سالن بدنسازی مجهز - بیلیارد  - مدیریت برج - اطاق نگهبانی - کریدور آسانسور ها و راه پله اصلی و اضطراری- دو دستگاه آسانسور 12 نفره- انباری ها
طبقه منفی یک شامل : - پارکینگ خودرو ها  ( بدون مزاحمت )  ، که طبق جدول قیمت ها و شرایط پرداختی که در ذیل ارائه شده است پیش فروش می گردد :
نام طبقات      قیمت هر متر مربع             نام طبقات      قیمت هر متر مربع
طبقه اول      2.340.000                   طبقه هشتم     2.690.000
طبقه  دوم     2.390.000                   طبقه نهم       2.740.000
طبقه  سوم    2.440.000                   طبقه دهم       2.790.000
طبقه چهارم   2.490.000                
طبقه پنجم     2.540.000                 
طبقه ششم     2.590.000                
طبقه هفتم     2.640.000                


شرایط پرداخت : 
28 درصد نقد
50 درصد اقساط 28 ماهه
15 درصد زمان تحویل
7 درصد در هنگام تنظیم سند 

رتبه ارشد انبوه سازی مسکن و ساختمــان از وزارت راه و شـــهرسازی
  • دارنده گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت 2008 ISO 9001 در تولید و انبوه سازی مسکن از شرکت QEC انگلستان
  • جایزه بین المللی کیفیت از G2S کشور ایتالیا
  • گواهی نامه بین المللی ستاره طلایی کیفیت از ACL کشور انگلستان
  • 051-38187